0
Những công trình cùng phân khúc xung quanh và địa thế cũng không quá xa đường cao tốc nhưng đảm bảo được tiềm năng liên kết khu đất của dân cư thuận lợi.

Song song đó là hàng loạt những dự án dịch vụ - tiện

Comments