0
nằm tại phường yên Phú Quận 2, là khu vực Với diện tích lo mạnh củng là nơi sầm uất đang tạo lợi ích tăng lên khá cao, gồm những công trình tân tiến hiện đại, 1 trung tâm đầy đủ những thứ lúc những dân cư sinh

Comments