Sunnah

https://openclassrooms.com/en/members/9km4r7236086

serta sepatutnya seseorang empu tulis di antara anda menuliskannya sama betul. janganlah pengarang mengelak teruntuk menuliskannya sebagai halnya yang telah diajarkan allah kepadanya, kemudian biarkanlah ia menulis.